Non-verbale strategie-analyse

Wat jij eigenlijk wilt, is te zien

De InteractieExperts zijn Non-Verbale Strategie Analisten. Wat houdt dat in? We letten op het onbewuste non-verbale gedrag van onze deelnemers. Heel specifiek letten we op terugkerende bewegingen die je in ieders mimiek kunt vaststellen. Deze patronen geven een direct inzicht in iemands persoonlijkheid en kenmerkende manier van omgang met spanning en ongemak. We laten allemaal in onze oogopslag zien hoe wij de situatie waarin we ons bevinden onbewust ervaren. Vaak zijn we ons maar deels bewust van hoe we ons voelen en wat we vinden van wat er gebeurt. De diepere gelaagdheid hiervan, de verbinding met eerdere soortgelijke situaties waarin we hebben verkeerd, beleven we meestal minder bewust.

Door je op video op te nemen en samen de beelden te bespreken, tonen we je wat je onbewust laat zien van jezelf. Alleen al kijken naar deze beelden en in gesprek zijn over de betekenis, maakt je bewuster van je eigen onbewuste reacties. Ook ervaar je nu jouw onderliggende behoeften. Vaak stellen we een Persoonlijk Non-Verbaal Profiel op waarin je onze analyse leest en ziet, gekoppeld aan jouw eigen doelen en uitdagingen. Onze aanpak helpt je om vanuit een sterkere bewustwording oplossingen te vinden voor terugkerende problemen.

De onderstroom: behoeften en patronen in interactie

Mensen reageren onbewust op de vele non-verbale signalen van hun gesprekspartners. Wanneer je mensen op beeld opneemt in gesprek met elkaar, zie je hen non-verbaal continu op elkaar reageren. Dat gaat heel snel en is onbewust en ook niet te sturen gedrag. In die onbewuste reacties op elkaar zitten ook patronen. Die patronen maken direct duidelijk hoe de onderlinge relatie is, hoe mensen elkaar ervaren, welke spanningen zich voordoen en hoe mensen hier bewust en onbewust mee omgaan.

Als je deze patronen herkent, heb je direct zicht op de onderstroom in de communicatie in teams. Datzelfde geldt voor koppels. Onze (team)coaching-activiteiten, en ook onze bemiddeling en mediation, zijn gebaseerd op het analyseren en teruggeven van deze patronen. Het geeft direct inzicht in de kwaliteiten en de band tussen mensen. Het legt ook niet-werkende en verstorende patronen bloot. Deze behandelen we tijdens onze teamcoaching-sessies.

We merken bijvoorbeeld, dat wanneer twee mensen zich in een conflictueuze situatie bevinden, de luisteraar geregeld zijn wenkbrauwen kan optrekken tijdens het luisteren. De spreker wordt hierdoor onrustig. De luisteraar communiceert ongeduld en behoefte aan actie. Wanneer de luisteraar vaker en sterker zijn wenkbrauwen optrekt, wordt de spreker steeds onrustiger. De wederzijdse irritatie loopt daardoor op. Dat is voor ons aanleiding voor een interventie.

Onze analyse en interpretatie van non-verbale gezichtsuitdrukkingen deelt een achtergrond met het werk van dr. Paul Ekman, dr. Barry Goodfield en INSA.